Realizujeme široký okruh stavieb, v rámci ktorých poskytujeme našim klientom komplexný balík stavebných služieb od vybavenia stavebného povolenia, prípravy pozemku cez precíznu realizáciu až po kolaudáciu projektu. Okrem kompletnej výstavby rodinných, bytových či polyfunkčných domov vykonávame rekonštrukciu a modernizáciu už jestvujúcich stavieb.
Uplatňujeme individuálny prístup a flexibilný postoj voči dodatočným nárokom zákazníka počas celého procesu výstavby v snahe v maximálnej možnej miere vyhovieť jeho požiadavkám a nárokom. Neprestávame hľadať a vylepšovať riešenia realizácie za účelom znižovania nákladov pri zachovaní vysokej kvality a spoľahlivosti vykonávaných prác. Poskytujeme 5- ročné záruky na dielo, vrátane viazania primeranej čiastky na odstránenie reklamácií. Aj po dokončení stavby sú naši pracovníci neustále k dispozícii investorovi i majiteľovi, či už pri riešení drobných dodatkových problémov alebo ďalších stavebných plánov.

 

Projekčná činnosť

– posúdenie projektu a jeho jednotlivých konštrukčných detailov
– individuálna kalkulácia nákladov
– prevedenie kompletnej projektovej dokumentácie
– vysoký štandard pri uzatváraní zmlúv
– podpora pri príprave financovania, preklenutia nedostatku financií (vybavenie úveru), ručenie vlastným majetkom až do kolaudácie

 

Stavebná činnosť

– dôsledný výber dodávateľov a subdodávateľov formou vyhodnotenia a posúdenia jednotlivých podnikateľských subjektov a ich ponúk
– prepracovaná organizácia stavebných prác
– realizácia bez finančných preddavkov podľa dohodnutého harmonogramu

 

Inžinierska činnosť

– vybavenie stavebného povolenia
– projektový manažment
– zabezpečenie stavebného dozoru
– konečná fáza stavby – kolaudačné rozhodnutie