KONTAKTNÉ ÚDAJE

AKORD stavby, s.r.o.

Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo

Konateľ : Peter Hvolka
Bankové spojenie : VUB a.s., Dolný Kubín
Číslo účtu : 2585672855/0200
IČO : 44 720 955
DIČ : 2022798470
IČ DPH : SK2022798470

Tel. zákazkové oddelenie : 043/55 12 528 tel./fax : 043/55 22 983

Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 51135/L
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 51135/L, dňa 07.04.2009 na základe rozhodnutia vtedy jej materskej spoločnosti AKORD, a.s. Námestovo, ktorá bola jej 100% vlastníkom.

AKORD stavby, s.r.o. od 24.12.2014 pokračuje v činnosti realizácie stavieb už nie ako dcérska spoločnosť AKORD a.s., ale ako samostatná nezávislá spoločnosť.

KONTAKTY

Pevná linka – 043/55 12 515

Hvolka Peter st. –  mobil : 0905 308 214

                              –  email: hvolka@akordsro.sk

Hvolka Peter ml.  – 0908 200 352

                                 –  email: tpv@akordsro.sk

Habiňák Róbert – 0905 412 943

                              – email: habinak@akordsro.sk

Hvolka Miroslav – 0905 463 726

Polák Martin – 0905 463 734

Kubizna Marián – 0905 463 729

Pindiak Róbert – 0905 463 725

Gerek Juraj

Kontaktný formulár