O spoločnosti

Od svojho vzniku v roku 2009 sa primárne orientuje na realizáciu a dodávku stavieb na kľúč pozemného a vodohospodárskeho charakteru. Medzi jej hlavné divízie patrí dôraz na kvalitu vykonávaných prác, spoľahlivosť a schopnosť dodržať dohodnutý termín.

Naše služby

Stavebná činnosť

– dôsledný výber dodávateľov a subdodávateľov formou vyhodnotenia a posúdenia jednotlivých podnikateľských subjektov a ich ponúk
– prepracovaná organizácia stavebných prác
– realizácia bez finančných preddavkov podľa dohodnutého harmonogramu

Inžinierska činnosť

– vybavenie stavebného povolenia
– projektový manažment
– zabezpečenie stavebného dozoru
– konečná fáza stavby – kolaudačné rozhodnutie

Projekčná činnosť

– posúdenie projektu a jeho jednotlivých konštrukčných detailov
– individuálna kalkulácia nákladov
– prevedenie kompletnej projektovej dokumentácie
– vysoký štandard pri uzatváraní zmlúv
– podpora pri príprave financovania, preklenutia nedostatku financií (vybavenie úveru), ručenie vlastným majetkom až do kolaudácie